Vi på Kapellsystem tillverkar och monterar kapell och stativ

Kapellsystem finns nu i nybyggda lokaler på Berglundavägen 3 C i Örebro samt på Svarvargatan 8 i Svedala.

Kapellsystem tillverkar, monterar och reparerar kapell och stativ. Detta har vi gjort sedan cirka 25 år tillbaka och sedan
år 2012 med Vidar Reuterwall som ägare. Stora förändringar har genomförts både vad det gäller kvalitet, leveranssäkerhet och arbetsmiljö.

Varmt välkommen till Kapellsystem!

Filial i skåne genom förvärv av Vävex i Svedala!

Nu har det blivit klart att vi öppnar filial i skåne genom förvärv av Vävex AB i Svedala. Genom filialen i skåne når vi marknaden i södra Sverige på ett effektivare sätt. Kapellsytem i Svedala kommer att hålla på med nyförsäljning, montage och reparationer, lika som i Örebro.

Vi är medlem i: